...

Drogi Kliencie,

 

Dbając o Twoje dane osobowe w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018r. RODO*, przesyłam informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych w zakresie  realizacji umów sprzedaży:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane dalej: RODO informujemy, że

Administratorem bazy danych osobowych jest Marek Topolski prowadzący działalność pod firmą: Zakład Wyrobu Sprężyn FEDAH Marek Topolski z siedzibą ul. Modelarska 7, 40-142 Katowice , NIP 634-019-01-03. Wszelkie informacje dotyczące Twoich danych osobowych dostępne są pod adresem: biuro@fedah.pl.

  1. Dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku firm dodatkowo numer NIP, będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z art.6 p.1a RODO jako podstawy prawnej w zakresie:

a.)   przyjmowania i realizacji zamówień, wysyłek zamówionych towarów, realizacji płatności oraz realizacji reklamacji

b.)   wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych

c.)   dochodzenia zaległych płatności w ramach windykacji i procesów sądowych

d.)   wysyłania informacji handlowych

  1. Dane osobowe Administrator może przekazywać następującym osobom trzecim w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego zrealizowanie zakresu z pkt.1 ), mogą to być podmioty takie jak:

a.) firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
b.) firmy świadczące usługi księgowe.
c.) firmy windykacyjne.
d.) podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezes U.K.E., Prezes U.O.K. i K., sądy, organy podatkowe – ale tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o podstawę prawną.

  1. Dane osobowe są danymi poufnymi i nie zostaną w jakikolwiek sposób ujawnione osobom trzecim.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od końca roku, w którym nastąpiło wykonanie ostatniej umowy sprzedaży, co jest wymogiem ustawy o rachunkowości.
  3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych istnieje możliwość wniesienia skargi do Administratora danych jak i do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
  6. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z firmą Zakład Wyrobu Sprężyn FEDAH Marek Topolski   pod adresem: ul.Modelarska 7, 40-142 Katowice  lub pod adresem e-mail: biuro@fedah.pl.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych prosimy o przesłanie takiej informacji zwrotnie na adres: biuro@fedah.pl

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

pl_PL
Wdrożenie i opieka techniczna TonyMedia.pl