Tension springs

Sprężyny naciągowe

Tension springs are made of steel, stainless steel or brass spring wire.

Our company produces tension springs made of steel wire of d diameter ranging from dmin - 0.2 mm to dmax - 20.0 mm.
Our company does not have any limitations as to the length of a spring and pitch diameter of a spring.
On request we can galvanize or paint the springs.


d – średnica drutu (mm)
OJ – średnica zewnętrzna (mm)
Lo – długość w stanie swobodnym (mm)
Lmax – długość pod maksymalnym obciążeniem (mm)
R – stała sprężyny (N/mm)
Po – siła obciążenia wstępnego (N)
Pmax – siła robocza maksymalna (N)
kierunek zwinięcia (lewo/prawo)

Tags:
en_US