Spring pins

Kołki sprężyste

Kołki sprężyste wykonywane są z blachy stalowej sprężynowej lub z pręta stalowego sprężynowego.

Kołki te służą do wzmocnienia powłoki otworu.

en_US